This project is read-only.

Biên bản họp

Apr 24, 2013 at 6:22 PM
Các vấn đề đã thống nhất trong buổi họp

A: Thời gian mọi người dành cho bellight
 • hoàng: 1tiếng 30 mỗi ngày
 • Phương: 1 tiếng mỗi ngày
 • Minh: 30 phút mỗi ngày
 • Tùng: 1 tiếng mỗi tuần/ check 5 phút mỗi ngày
B: Các vấn đề bellight đã đạt và chưa đạt đc

Phần đã hoàn thiện tương đối bao gồm:
 • 1 Phần viết sách ( tạm ổn)
-2 Phần hiển thị tác giả
 • 3 phần trang chủ hiện thị tổng quan sách + tác giả
  -4 phần chỉnh sửa profile
  -5 login logon Facebook + acc bellight
  -6 phần chia sẻ sách
  -7 yêu thích + comment
Phần chưa hoàn thiện xong bao gồm :

1 - nội dung điều khoản cam kết của người dùng ( minh + tùng )
2- Phần hiện thị danh sách các loại sách ( mới nhất, like nhiều, vv) ( key quan trọng )
3 - Hệ thống xếp hạng, lọc đánh giá sách và tác giả
4- hệ thống thẻ tag loại sách
5 - hướng dẫn, liên hệ

6- hệ thống search
7 - hệ thống đăng quảng cáo ( cho phep user chèn link )
8- ihome quay về nhà + thông báo

C: Thời gian deadline của các mục dự án

15-5/ tùng sẽ tổng hợp mail từ minh về các nội dung điều khoản user thu thập đc từ các ngoài để gửi mail cho mọi người

10-5 / a trung sẽ mail cho mọi người về chia đầu việc cho a phương sẽ ke để mọi người nắm rõ

thanks